0911 66 77 03
po-pia
9-18h

 Škola parkovania

Parkovanie, resp. samotné manévrovanie s vozidlom patrí z hľadiska škodovosti medzi pomerne rizikové aktivity. 
Takmer každý to pozná. Stačí malá nepozornosť, horšia viditeľnosť, nesprávne otočenie volantu a škrabanec, odretý nárazník je na svete.
Ako sa tomu vyhnúť Vám pomôže naša škola parkovania!


Tréning začína teoretickou časťou, kde inštruktor podrobne vysvetlí všetky riziká, chyby a najčastejšie príčiny škodových udalostí spôsobených parkovaním. Nasleduje správna technika jednotlivých spôsobov, manévrovanie v úzkych priestoroch a definovanie mŕtvych uhlov a zón vozidiel.


Praktická časť je zameraná na nácvik správneho spôsobu parkovania a manévrovania s vlastným vozidlom v bezpečnom prostredí tréningového centra. Inštruktor veľmi aktívne a trpezlivo odstraňuje chybné návyky jednotlivých účastníkov a postupne zvyšuje náročnosť jednotlivých cvikov. Výsledkom tréningu je lepšia zručnosť/ istota pri parkovaní a manévrovaní s vozidlom.

 

Cieľ tréningu:

- prehľad pri parkovaní

- orientácia v priestore

- jedno parkovacie miesto = jedno auto 

- priečne, pozdĺžne a šikné parkovanie

 

Treningové centrá

Tréning parkovania prebieha v tréningových centrách Trenčín a Prešov.

navigácia

Tréningové centrá

Trenčín Prešov