SÚŤAŽ O DIALNIČNÚ ZNÁMKU

Súťaž je ukončená.

Blahoželáme @lifewithsisa!

______

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE 


1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)

Obchodné meno: SuperDrive, s.r.o.
Sídlo: Nedožery - Brezany, Nedožerského 64, PSČ 972 12
IČO: 36852996
Zapísaný v registri: Okr. súdu Trenčín, Vložka číslo: 18458/R
 

2. Termín konania súťaže

Súťaž sa uskutoční v období od 20.1.2020 do 27.1.2020. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.
 

3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Účastník súťaže musí byť starší ako 18 rokov, s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.

Súťaže sa nemôže zúčastniť osoba mladšia ako 18 rokov.

Každý účastník sa môže zúčastniť len 1x. V prípade duplikátnych registrácií sa započíta len 1 registrácia.
 

4. Podmienky účasti v súťaži

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže:

 
1) Sledoval instagramový profil SuperDrive (https://www.instagram.com/superdrive.sk/)
   
2) Odpovedal v komentári pod príspevkom oznamujúcom súťaž na Instagrame na otázku “S kým by ste radi absolvovali školu šmyku?” a označil v komentári minimálne 1 osobu.

 
5. Výhra

1 výherca získa 1x ročnú diaľničnú známku na rok 2020 pre osobné motorové vozidlo do 3,5t v hodnote 50 € platnú v Slovenskej republike.

 

6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže náhodne vyberieme 1 výhercu.
 
Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na Instagramovom profile SuperDRIVE. Výherca tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom cez platformu Instagram. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 15.2.2020 a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor nezodpovedá za nedoručenie oznámenia o výhre z dôvodov spočívajúcich na strane účastníka súťaže alebo poskytovateľa služieb elektronických komunikácií.
 

7. Spôsob odovzdania výhry

Diaľničná známka bude Organizátorom zakúpená v elektronickej forme bezodkladne po obdržaní potrebných podkladov od výhercu (EČV a krajina registrácie vozidla, e-mail a telefón výhercu). Organizátor nezodpovedá za nesprávne uvedené podklady.
 

8. Ochrana osobných údajov

Súťažiaci účasťou v súťaži udeľuje Organizátorovi súhlas s tým, aby spracoval jeho kontaktné údaje nutné pre prevzatie výhry. Ďalej súhlasí s tým, že meno výhercu (jeho Instagramového profilu) bude uverejnené v príspevku na Instagramovom profile Organizátora.
 

9. Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Instagram nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Instagram takéto záväzky ani nevznikajú.

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Instagramom.
 

V Bratislave, dňa 20.1.2020

Ďalšie zaujímavé články

x
Na zlepšenie našich služieb používame cookies. O ich používaní sa môžete bližšie informovať na adrese: ochrana údajov OK