SÚŤAŽ O TRÉNING MOTO BASIC!

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE O TRÉNING MOTOŠKOLA BASIC

1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)

Obchodné meno: SuperDrive, s.r.o.
Sídlo: Nedožery - Brezany, Nedožerského 64, PSČ 972 12
IČO: 36852996
Zapísaný v registri: Okr. súdu Trenčín, Vložka číslo: 18458/R
 

2. Termín konania súťaže

Súťaž sa uskutoční v období od 26.4.2021 do 3.5.2021. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.
 

3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Účastník súťaže musí byť starší ako 18 rokov, s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.

Súťaže sa nemôže zúčastniť osoba mladšia ako 18 rokov.

 

4. Podmienky účasti v súťaži

Súťaž prebieha na platforme Facebook a Instagram.

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže zároveň

1) zdieľal príspevok oznamujúci súťaž

2) sledoval profil Superdrive na FB a Instagrame

3) v komentári pod príspevkom oznamujúcom súťaž označil v komentári minimálne 1 osobu

a to aspoň na jednej z týchto sociálnych sietí. 

4) nechal nám svoj e-mail na našej webovej stránke superdive.sk v spodnej časti stránky

Každý účastník sa môže zúčastniť len 1x na Instagrame a 1x na Facebooku. V prípade duplikátnych registrácií sa započíta len 1 registrácia na každej sociálnej sieti.

 
5. Výhra

1 výherca získa 1x poukaz na tréning Motoškola Basic.

 

6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže náhodne vyberieme 1 výhercu zo všetkých prihlásených, ktorí splnili podmienky súťaže.
 
Oznámenie o víťazovi súťaže môže byť zverejnené na webovej stránke www.superdrive.sk, v newsletteri pre zákazníkov a na sociálnych sieťach SuperDRIVE. Výherca tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom cez sociálnu platformu, cez ktorú sa do súťaže prihlásil. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 10.5.2021 a neprejaví záujem výhru si prevziať, bude náhodne vybraný náhradný výherca.
 

7. Spôsob odovzdania výhry

Výherca získa darčekový poukaz Motoškola Basic e-mailom.  Poukaz je možné aj darovať. 
 

8. Ochrana osobných údajov

Súťažiaci účasťou v súťaži udeľuje Organizátorovi súhlas s tým, aby spracoval jeho kontaktné údaje nutné pre prevzatie výhry. 
 

9. Záverečné ustanovenia

Organizátor súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s platformou Facebook alebo Instagram.
 

V Bratislave, dňa 26.4.2021

Ďalšie zaujímavé články

x
Na zlepšenie našich služieb používame cookies. O ich používaní sa môžete bližšie informovať na adrese: ochrana údajov OK