Termíny na 2022 zverejníme v januári. Veríme, že nám to situácia dovolí a budeme môcť tréningy realizovať od konca januára. Tešíme sa na Vás!

Mikulášska súťaž SuperDRIVE 2021

POZOR! MIKULÁŠSKA SÚŤAŽ! Od 20.11. do 6.12. na našich sociálnych sieťach prebieha súťaž o parádne ceny! Splň podmienky a si v hre! Podmienky súťaže nájdeš nižšie.

PODMIENKY SÚŤAŽE

 

1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)
Obchodné meno: SuperDrive, s.r.o.
Sídlo: Nedožery - Brezany, Nedožerského 64, PSČ 972 12
IČO: 36852996
Zapísaný v registri: Okr. súdu Trenčín, Vložka číslo: 18458/R

 

2. Termín konania súťaže
Súťaž sa uskutoční v období od 20.11.2021 do 6.12.2021. Víťažov žrebujeme 6.12.2021.

 

3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
Účastník súťaže musí byť starší ako 18 rokov.

 

4. Podmienky účasti v súťaži
Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže:

 • daj like na príspevok

 • sleduj náš profil na Facebooku aj Instagrame (bude sa kontrolovať aj sledovanie)

 • označ do komentára 2 kamošov, ktorých by súťaž tiež mohla zaujímať (môžeš pridať aj viac komentárov, ale vždy musíš označiť iných ľudí)

 • správne zodpovedaj všetkých 7 otázok v krátkom kvíze o bezpečnej jazde 

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu súťažných podmienok v prípade nízkej účasti

 

5. Výhra (zoznam cien)

 1. sada pneumatík Continental

 2. tréning Intensiv Trenčín

 3. tréning Gangster Trenčín

 4. diaľničná ročná známka SK 2022

 5. polokošeľa a šiltovka Continental

 6. tričko SuperDRIVE

 7. nealkoholické víno PIERRE a Alkohol Killer

 8. merač tlaku (+ pokyny), kľúčenka, hrnček

 9. náramok SD, kľúčenka, zápisník, hrnček a pero

 10. náramok SD, kľúčenka, zápisník, hrnček a pero

 

6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Oznámenie o víťazoch súťaže bude zverejnené na FB a Instagramovom profile SuperDRIVE. Výhercovia tiež budú priamo kontaktovaní Organizátorom. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 15.12.2021 a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor nezodpovedá za nedoručenie oznámenia o výhre z dôvodov spočívajúcich na strane účastníka súťaže alebo poskytovateľa služieb elektronických komunikácií.
Výhercovia súťaže budú určení losovaním .Vyžrebujeme 10 výhercov a každý dostane 1 z vyššie uvedených cien.

 

7. Spôsob odovzdania výhry

Ceny zašleme poštou po skončení súťaže 

 

8. Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže komentáre, ktoré:

 • nemajú súvis so súťažným príspevkom,

 • obsahujú vulgarizmy alebo slovné spojenia, ktoré sú v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou,

 • obsahujú vyhrážanie a/alebo iné podobné slovné útoky vrátane klamlivých informácií o inej osobe,

 • podnecujú k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine,

 • propagujú návykové látky alebo zľahčujú následky ich užívania,

 • ohrozujú fyzický, psychický a/alebo morálny vývin maloletých,

 • navádzajú iné osoby na nemorálne konanie alebo na konanie, ktoré je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike,

 • sú v rozpore s týmito pravidlami a/alebo so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike,

 • organizátor posúdi ako nevhodné na zverejnenie.

 

9. Ochrana osobných údajov

Súťažiaci účasťou v súťaži udeľuje Organizátorovi súhlas s tým, aby spracoval jeho kontaktné údaje nutné pre prevzatie výhry. Ďalej súhlasí s tým, že meno výhercu (jeho Instagramového profilu) bude uverejnené v príspevku na Instagramovom profile Organizátora.

 

10.  Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook a Instagram nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook a Instagram takéto záväzky ani nevznikajú.

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a Instagramom.

 

 

V Bratislave, dňa 19.11.2021

 

Ďalšie zaujímavé články

x
Na zlepšenie našich služieb používame cookies. O ich používaní sa môžete bližšie informovať na adrese: ochrana údajov OK