Alkohol premohol už veľa vodičov

Jazda pod vplyvom alkoholu ohrozuje každého vodiča každý deň. Nikdy nevieme kto v premávke okolo nás jazdí pod vplyvom alkoholu.

Ako to je na Slovensku? 

Na Slovensku je jazda pod vplyvom stále častá príčina dopravných nehôd. 
Minulý  rok bolo náhodnou kontrolou zistené požitie alkoholu spolu u 8900 vodičov. Čo znamená priemerne vyše 740 opitých vodičov na našich cestách každý mesiac. Keď si to dáme ešte na drobnejšie, tak každý deň vyše 24 ľudí okolo nás jazdí pod vplyvom alkoholu. A to pracujeme len s číslom, ktoré vieme z kontrol na cestách. Reálne je na cestách opitých vodičov oveľa viac, ale mali „šťastie“, že ich ešte nechytili. Títo vodiči sa hrajú s nabitou zbraňou, ktorú nemajú plne pod kontrolou. Okolo týchto vodičov by nikto jazdiť nechcel. 
Pre zaujímavosť prinášame prehľad zistenia alkoholu u vodičov na Slovensku v rozdelení na okresy v minulom roku. 

 

Zistený alkohol u vodičov v roku 2020 podľa krajov:

KE - 1175 vodičov 
PO – 1226 vodičov
BB – 1429 vodičov
ZA – 1338 vodičov
NR – 951 vodičov
TN – 778 vodičov
TT – 887 vodičov
BA – 1116 vodičov

 

Za jazdu pod vplyvom alkoholu hrozí vysoká pokuta, zákaz činnosti, podmienka či trestné stíhanie. Závažnosť postihu zo strany polície záleží od viacerých okolností, najmä od množstva alkoholu v krvi / dychu vodiča. Najhoršie však je, keď jazdou pod vplyvom spôsobí vodič dopravnú nehodu s fatálnymi dôsledkami. 

 

!!!  Pozrime sa na pár dôležitých javov, ktoré sa dejú s človekom pri zvyšovaní alkoholu v krvi a ako to ovplyvňuje schopnosť šoférovať.  !!!

 

Hodnota alkoholu v dychu 0,30 až 0,99 ‰

 • Vplyv na človeka všeobecne:: Strata schopnosti rýchleho rozhodovania; relaxácia, zvyšovanie telesnej teploty, výkyvy nálady. Zhoršený úsudok, uvoľnenie tela aj mysle, znížená schopnosť koncentrácie.

 • Vplyv na vodiča: Znížená vizuálna schopnosť vnímať rýchlo sa pohybujúce objekty v premávke, znížená schopnosť robiť viac úkonov počas šoférovania naraz.

Hodnota alkoholu v dychu 1,00 až 1,49 ‰

 • Vplyv na človeka všeobecne: Horšia koncentrácia a rozhodovacie schopnosti, zníženie ostražitosti, obmedzenie svalovej motoriky (napr. pevný úchop volantu, sústredený pohľad), strata zábran a dobrá nálada prípadne výkyvy nálad.

 • Vplyv na vodiča: Oslabená schopnosť udržať vozidlo pod kontrolou, v rovnom smere, neuvedomovanie si rizík, neskoršie reakcie na situácie v premávke neschopnosť sledovať pohybujúce sa objekty v premávke, nekoordinované ovládanie volantu.

Hodnota alkoholu v dychu 1,50 až 1,99 ‰

 • Vplyv na človeka všeobecne: Koordinácia svalov je výrazne zhoršená (napr. rovnováha, schopnosť rozprávať, zrak, sluch, reakčná schopnosť, a pod.), zlý úsudok, seba-ovládanie a pamäť sú výrazne oslabené, nálada sa môže buď zlepšiť, alebo naopak nastupuje útlm (možno až k zaspaniu).

 • Vplyv na vodiča: Nezvládanie koncentrácie na šoférovanie, výpadky pamäte, zhoršená schopnosť vnímať a udržiavať stabilnú rýchlosť a smer, nezvládanie spracovávať informácie v premávke (napr. smerovky, semafor a pod.), nedostatočné sledovanie premávky, neschopnosť identifikovať riziko.

Hodnota alkoholu v dychu 2,00 až 2,99 ‰

 • Vplyv na človeka všeobecne: Strata rovnováhy v dôsledku takmer nulovej kontroly svalstva, strata schopnosti vyjadrovať sa, výrazne spomalené rozmýšľanie, takmer žiadna pozornosť a spracovanie vnemov z okolia, zvracanie.

 • Vplyv na vodiča: Neschopnosť udržiavať rovný smer jazdy a vhodne (do)brzdiť. Reakcie prídu neskoro, alebo neprídu vôbec. Je to jazda bez reakcií na dynamické objekty v premávke.

Hodnota alkoholu v dychu 3,00 až 3,99 ‰

 • Vplyv na človeka všeobecne: Poruchy vedomia, môžu nastať poruchy srdečného rytmu, riziko zástavy dychu a krvného obehu.

 • Vplyv na vodiča: V tomto stave jazda u väčšiny ľudí ani nie je fyzicky možná. Kto to ale fyzicky zvládne, tak má maximálne obmedzenie schopnosti ovládať vozidlo a vnímať premávku. Je to jazda "naslepo", vodič nereaguje na nič, ani na dynamické ani statické dopravné situácie.

 

Čo s týmto nemilým zistením môžeme robiť my ostatní, uvedomelí vodiči?

Treba jazdiť s uvedomením si, že takí vodiči okolo nás sú. Keď jazdíme, mali by sme si oveľa aktívnejšie všímať ostatných účastníkov cestnej premávky, čítať ich jazdný štýl. Pozerať sa nielen na autá okolo nás, ale aj do áut. Vodič pod vplyvom alkoholu sa dá spoznať častokrát aj pohľadom na jeho tvár, mimiku, neverbálne prejavy tela.  
Všímajte si aj také signály ako je nekonzistentná rýchlosť, kolísavý smer, bezdôvodné brzdenie a pod. Aj to nám môže napovedať, že čosi asi nie je v poriadku a držme sa od takého auta ďalej. Jednoducho spomaľme, alebo ho predíďme, aby sme nejazdili v jeho blízkosti. 
My na našich tréningoch defenzívnej jazdy o.i. neustále pripomíname, aby vodiči nejazdili v zhlukoch vozidiel, pokiaľ si to premávka nevyžaduje. Vodiči majú tendenciu jazdiť pokope, aj keď to nie je nutné. Snahou vytvárať si okolo seba priestor si zabezpečíme, že aj keď niekto iný spôsobí problém, my nemusíme byť jeho súčasťou a ešte aj prispejeme k lepšej plynulosti na cestách.

 

Zodpovedný prístup zodpovedného vodiča

Najmä v období sviatkov a stretávania sa s rodinami a priateľmi je odolávanie ponúknutému drinku pre mnohých ťažké. 
Takmer každý, kto si dovolí sadnúť za volant pod vplyvom alkoholu to urobí s vedomím „Ja to mám pod kontrolou.“ „Ja si to môžem dovoliť, lebo cestu dobre poznám.“ Toto rozhodnutie vodič(ka) urobí už keď je pod vplyvom, čiže keď už nerozmýšľa úplne triezvo a racionálne. Rozhodnutie nejazdiť pod vplyvom  treba urobiť skôr ako prídeme na návštevu a rázne to povedať najmä sebe (v mysli) a následne aj ostatným.  
Nepodceňujme alkohol. Nikto nie je imúnny voči alkoholu. 
Ďalšie možnosti vyriešenia tejto spoločensko-alkoholovej dilemy je jednoducho zvoliť nealkoholickú alternatívu drinkov. Dnes je dostať aj naozaj kvalitné a chutné dealkoholizované vína či pivo, vďaka ktorým na oslave nepodstúpite spoločenský tlak, aby ste si pripili (lebo si môžete pripiť s nealko drinkom, ktorý sa vizuálne podobá tomu „pravému orchovému“) a tiež si uľahčíte odchod domov vlastným autom. My v SuperDRIVE sme si už našli to najlepšie nealkoholické víno od Niche Wine, ktoré pri vzácnych príležitostiach nalievame aj účastníkom priamo na našich tréningoch. : - ) 

 

Pár rád ako si nastaviť vlastné pravidlá zodpovedného vodiča:

 • Odvoz z oslavy si dohodnite či naplánujte ešte predtým ako pôjdete na oslavu. Nie až na konci, keď už chcete odísť. Vtedy sú rozhodnutia niekedy až príliš odvážne, ak nie priam hlúpe.

 • Nedovoliť jazdiť pod vplyvom ani ostatným. Je každého spoločenská zodpovednosť, že keď vidíme niekoho z našich známych sadať za volant pod vplyvom alkoholu, aby sme mu v tom zabránili. Radšej mu zavolať taxi. Možno mu zachránime vodičák či život.

 • Nerobte nikdy výnimky a nesadajte za volant pod vplyvom. Ani keď to je len o štytri ulice ďalej. Vždy sa dá zavolať taxi, použiť MHD prípadne zavolať niekomu, aby nás odviezol.

 • Keď organizujete oslavu vy, skúste naplánovať aj šoféra, ktorý sa postará o rozvoz hostí (určite si týmto výrazne šplhnete u pozvaných).

 

Dá sa vytriezvenie nejako urýchliť? 

Pozostatkový alkohol je rovnako nebezpečný ako alkohol tesne po požití. Každý by si mal dopriať dostatok času, aby sa z jeho tela dostal von všetok pozostatkový alkohol. U rôznych ľudí to môže znamenať rôzny čas. Nameraný alkohol v dychu vodiča pre neho môže znamenať pokutu 150 až 800 Eur a zákaz činnosti až do 3 rokov. 
Aj tu sú našťastie možnosti ako to aspoň trochu urýchliť. Poznáte slovenský drink Alcohol Killer, ktorý pomáha metabolizovať alkohol v krvi o čosi rýchlejšie? Navyše aj výborne chutí. Tu tiež platí, že to záleží aj od konkrétneho človeka ako dobre a ako rýchlo zaberie. Je to originálny slovenský výrobok, ktorý sa teší úspechu na celosvetovom meradle a my ho tiež obľubujeme v prípade osláv.

ALCOHOL KILLER pracuje v súlade s našimi metabolickými procesmi. Pracuje v podstate okamžite do 15 minút po jeho užití. Je potrebné mať na pamäti, že odbúravanie alkoholu je individuálne a závisí od mnohých faktorov ako sú pohlavie, vek, zdravotný stav, typ, kvalita a množstvo skonzumovaného alkoholu či skonzumované jedlo. Kofeín napríklad predlžuje prítomnosť alkoholu v organizme, takže tí, ktorí konzumujú alkohol s energy drinkami sa vystavujú jeho dlhodobejším účinkom. Pre najlepšie účinky je treba dať si jednu plechovku pred spaním  a následne jednu ráno hneď po zobudení.  

Klinické testy potvrdili, že ALCOHOL KILLER odbúrava alkohol z organizmu o viac než 40% rýchlešie.

Pre viac info navstivte: www.alcoholkiller.com

 

Porovnanie jazdy pod vplyvom alkoholu s vplyvom únavy či hrania sa s mobilom

Šoférovanie je náročná uvedomelá činnosť, ktorá si vyžaduje plné sústredenie. Nie je to náročná činnosť kvôli ovládaniu auta, tie dnes jazdia už takmer samé a niektoré aktivity už teraz sledujú aj robia za vodičov. 
Je to náročná aktivita preto, lebo si vyžaduje neustále vyhodnocovanie situácie, predvídanie rizík a schopnosť rýchlej reakcie na prípadné rizikové situácie. Preto je maximálne nezodpovedné a dokonca trestné šoférovať pod vplyvom alkoholu. Veľmi zlé je tiež ignorovať únavu alebo venovať sa telefónu počas jazdenia.

 

Pozrime sa na pár faktov, čo s nami robia tieto činnosti:

Alkohol výrazne spomaľuje naše reakcie, spôsobuje neschopnosť identifikovať riziká, zlé rozpoznávanie predmetov, nedokážeme dostatočne zaostriť pohľad a strácame schopnosť koordinovanej činnosti. Tento stav pretrváva dlhodobo a vplýva na vodiča pomerne v rovnakej miere / intenzite počas celého času za volantom. 

Únava spôsobuje mierne spomalené reakcie, neschopnosť identifikovať riziká, prázdny pohľad, mikrospánok až úplné zaspatie. Tento stav sa počas šoférovania skôr zhoršuje a dá sa vyriešiť len prestávkou a odpočinkom.

Mobil používaný na hands free telefonovanie nám rovnako spôsobuje oneskorené reakcie, naša reakcia sa spomalí, nie sme schopní počas rozhovoru aplikovať správnu techniku pohľadu a prichádzame o periférne videnie. Najmä keď je telefonát na nejakú hlbšiu tému. Reakcia prichádza až keď je prekážka už priamo pri nás, príde zľaknutie a s tým väčšinou súvisí nesprávna reakcia. Toto je však skôr nárazový, krátkodobý stav počas šoférovania. Keď ale mobil používame aj na písanie alebo čítanie, to je oveľa rizikovejšie aktivita, pretože vtedy nestrácame len periférny pohľad ale úplne celý výhľad a naša schopnosť reakcie je doslova deaktivovaná.

 

Na cestách je dosť rizík, ktorým sa vyhnúť nedokážeme, no je ešte viac rizík – a tie aj častejšie spôsobujú nehody, ktorým sa vyhnúť dokážeme zodpovedným prístupom a bezpečnou jazdou. Začnime teda každý od seba a jazdime bezpečne.

Ďalšie zaujímavé články

x
Na zlepšenie našich služieb používame cookies. O ich používaní sa môžete bližšie informovať na adrese: ochrana údajov OK